Select Page

بنزین اکتان 85

بنزین اکتان 85

می دانیم که عدد اکتان بنزین نشان دهنده درصد واکنش پذیری این سوخت در برابر فشار ، گرما و احتراق مخرب می باشد ، لذا هرچه این عدد بزرگتر باشد به معنای نزدیکی بیشتر آن به ایزو اکتان ، کمتر بودن هپتان و در نتیجه بهتر بودن آن نسبت به بنزینی با عدد اکتان کمتر است .

در همین رابطه وقتی از بنزینی با اکتان 85 سخن می گوییم بدین معناست که این نمونه سوخت دارای 85% سوخت ایزو اکتان و 15% هپتان است .

در ادامه لازم به ذکر است که در سالیان گذشته این نوع سوخت تنها در مناطقی مرتفع نسبت به سطح دریا طرفدار داشت ( و به عبارتی بهتر در کشورهای پیشرفته تنها در نواحی مرتفع اجازه فروش داشت ) ، چرا که در این نواحی فشارسنج عددی کمتر از حد استاندارد را نشان داده و بدین ترتیب موتور خودروهای این مناطق توانایی فعالیت بواسطه این ماده مصرفی که قیمتی ارزان تر نسبت به مدل های دیگر بنزین را داشت ، داشتند .

در نهایت لازم به ذکر است که امروزه تأکید خودرو سازان مطرح دنیا بر روی مصرف سوخت پیشنهادی و متناسب با نحوه عملکرد موتور خودروهای ساخت ایشان می باشد ، لذا به دلیل آسیب هایی که این سوخت به موتورهای جدید می رساند ، به جز در موارد ضروری و فقدان دیگر سوخت های مصرفی ، استفاده از آن توصیه نمی شود .

خدمات
چند رسانه ای
ای – بیزینس
انتشارات

محصولات
محصول یاب
صنایع
نوآوری

باشگاه مشتریان

آخرین اخبار

ارتباط با پشتیبان

ما را دنبال کنید !

   تماس                    تجارت الکترونیکی              حفاظت از داده ها